0

Your Cart is Empty

Panduan Ibadah Pesakit (Malay)

or up to 3 interest-free payments of $3.33 with More info
1 item left

Setiap pengalaman dan ilmu yang diperolah digarap dengan pedoman berasaskan hukum syarak, di samping memasukkan nilai tambah tentang kaedah-kaedah melaksanakan ibadah ketika menghadapi keuzuran mengambil pendapat terkuat serta sesuai dengan keutamaan mudah, pesakit juga boleh beribadah.