0

Your Cart is Empty

Ensiklopedia Soal Jawab Agama (Malay)

 

  • Mengandungi kepelbagaian soalan dan jawapan yang berkaitan dengan akidah, tasawuf, taharah, solat dan muamalat daripada penulis-penulis yang ahli dalam bidangnya.
  • Terdapat jawapan daripada persoalan yang remeh-temeh, kontroversi dan umum diketahui masyarakat tetapi jarang dipersoalkan kerana malu untuk bertanya mengenai kepelbagaian aspek.
  • Menelusuri huraian lengkap daripada penulis kepada setiap persoalan yang dikemukakan untuk memudahkan pemahaman pembaca.

 

Nama Penulis :

  • Dato’ Dr. Zulkifli al-Bakri
  • Dr. Mohammad Nidzam Abdul Kadir
  • Dr. Mohd Azrul Azlen Abd. Hamid
  • Dr. Nik Abd Rahim Ghani.
  • Dr. Azhar Mohamed
  • Ustaz Rohidzir Rais