0

Your Cart is Empty

Amazing Al-Quran Perjilid

8 items left

Terdapat banyak keistimewaan di dalam Amazing Al-Quran ini, antaranya ialah:

• Tajwid berwarna beserta panduan
• Penjelasan Hukum & Kaedah Tajwid
• Dilengkapi Panduan Waqaf Ibtida’
• Terjemahan Bahasa Melayu secara ayat
• Terjemahan Bahasa Melayu secara perkata

• Mu’jam (kamus Bahasa Al-Quran)
• Perbahasan dan huraian daripada tafsir muktabar seperti Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir al-Tabari

 

7 Tema Al-Quran:
- Ibadah
- Muamalah 
- Aqidah
- Kisah Nabi & Rasul
- Sirah Nabawi
- Asmaul Husna
- Terapi Qurani

Kupasan Menarik:

- Riyad al-Salihin
- Doa dari Al-Quran & Hadis
- Hadis al-Arbain Imam Nawawi
- Doa Asmaul Husna
- Syamail Muhammadiyah 
- Asmaul Husna
- Hadis Qudsi
- Hadis Kesihatan
- Tibbun Nabawi
- Tazkiyatun Nafs
- Sirah Nabawi
- Asbab al-Nuzul
- Nasihat & Pengajaran

 

• 5 Jilid (Hard cover)
• 1 Jilid : 6 Juzuk 
Ukuran: 21.3 cm x 30.3 cm (saiz A4)