0

Your Cart is Empty

Ensiklopedia Akhlak Rasulullah (Malay)

3 items left

Akhlak merupakan cerminan daripada pancaran keimanan yang telah meresapi dan menepati dalam hati seseorang. Oleh sebab itu, akhlak yang lahir daripada seseorang merupakan tindak balas automatik daripada minda bawah sedarnya tanpa boleh dibuat-buat. Jika baik imannya, maka baik akhlaknya. Begitulah sebaliknya.

Kecantikan akhlak sememangnya diakui sejak zaman-berzaman. nilai kecantikan akhlak tidak pernah berubah dan semua manusia meyakininya.
“Akhirnya buku ini terbit bagi mengisi kelompong kemarau teladan dalam masyarakat. Saya percaya, kemunculan buku ini dapat membawa seluruh manusia dekat dengan keperibadian Rasulullah saw sehingga menjadi manfaat untuk diteladani. Seterusnya menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah.”
- PROF. MADYA DR. CHE ZARRINA BINTI SA’ARI
“Setiap pemimpin, organisasi syarikat dan keluarga wajib memiliki naskhah ini demi menyuburkan rasa cinta kepada Baginda. Saya merasakam buku ini mampu menyuburkan akhlak dan membentuk kepimpinan rasulullah dalam diri pemimpin-pemimpin Islam hari ini.”
- YB SENATOR DATO’ DR. ASYRAF WAJDI B. DATO’ DUSUKI